Νέα

1a

Αναζήτηση Ιατρών

Διακοπές και υγεία. Παροχές υγείας σε όλη την Ελλάδα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

pharmacist-cou.jpg

Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και ανάπτυξη του κλάδου, αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτόν του Συμβούλου Υπηρεσιών

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και  θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην Αυτοφροντίδα προσωπικό είναι από τα βασικά αιτήματα που θέτει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) στους αρμόδιους φορείς.

Τα παραπάνω επισήμαναν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι του ΕΦΕΧ σε συνέντευξη τύπου όπου παρουσίασαν το  «Μανιφέστο για τη στρατηγική ανάπτυξης στη νέα εποχή της Αυτοφροντίδας». 

«Η εφαρμογή υπεύθυνης Αυτοφροντίδας (self care) συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα ΜΗΣΥΦΑ και η Αυτοθεραπεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα επιβαρύνονταν με 1,5 δισ. ευρώ » τόνισε ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ κ. Βασίλειος Σερέτης.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) έδειξε ότι η διεύρυνση της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ κατά 5%, με μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, συμβάλλει στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 160 εκατ. ευρώ. Παρόμοιες ευρωπαϊκές, αλλά και παγκόσμιες μελέτες δείχνουν επίσης ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για Αυτοφροντίδα/Αυτοθεραπεία, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη, την κοινωνική ασφάλιση και τη Δημόσια υγεία είναι 6 ευρώ.

Στη βάση του όγκου κατανάλωσης, το ένα τέταρτο των φαρμάκων που καταναλώνονται είναι ΜΗΣΥΦΑ (με κουπόνι), περίπου ένα εκατομμύριο τεμάχια που το κόστος τους δεν ξεπερνά συνολικά τα 200 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα μισά είναι εγχωρίως παραγόμενα.

 «Ένα στα δύο φάρμακα που εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων είναι μη συνταγογραφούμενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα μέσο ανάπτυξης Αυτοφροντίδας» υπογράμμισε  ο κ. Γεώργιος Δόκιος Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΧ προσθέτοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ΕΜΑ, προωθεί την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης των ΜΗΣΥΦΑ ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι πιο ευνοϊκό για νέα προϊόντα.

«Η Αυτοφροντίδα θα μπορούσε δυνητικά να διασώσει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, εξοικονομώντας άνω των 16 δισ. ευρώ μέσα από μια μικρή στροφή προς την Αυτοθεραπεία, που αποτελεί μέρος της Αυτοφροντίδας» επισήμανε ο κ. Σερέτης.

Οι κεντρικοί άξονες που παρουσίασε ο ΕΦΕΧ για την ανάπτυξη της  Αυτοφροντίδας είναι :
-Η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον πολίτη. 
-Η παροχή κινήτρων και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία κλίματος υγιούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά.
-Η εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιας Υγείας.

Ο ΕΦΕΧ όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «μετέχει υπεύθυνα και σταθερά στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τους Φαρμακοποιούς, τους Ιατρούς, το Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια Ινστιτούτα Υγείας και Οικονομίας, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές στον τομέα της Αυτοφροντίδας». 

Παράλληλα σημείωσε ότι περίπου 700.000 Έλληνες επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία της χώρας, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα υγείας τους, τονίζοντας την ανάγκης της  ενημέρωσης του κοινού μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και σε συνδυασμό με την αρμόδια και υπεύθυνη συμβουλευτική φροντίδα των φαρμακοποιών που θα  εξασφαλίζουν την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της Αυτοθεραπείας, και κατ’ επέκταση της Αυτοφροντίδας, ενώ ελαχιστοποιούν τον οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο από τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΕΧ διοργάνωσε στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Αυτοφροντίδα (AESGP) με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 400 εκπροσώπους της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας και οργανισμών σχετικών με τον τομέα της αυτοφροντίδας. Ο πρόεδρος της AESGP Roger Scarlett-Smith παρουσίασε το όραμα για ουσιαστικότερη αυτοφροντίδα στην Ευρώπη για το έτος 2020 και επισήμανε ότι:  

 
Το «Μανιφέστο για την Αυτοφροντίδα» περιλαμβάνει τις προτάσεις-δράσεις του Συνδέσμου ΕΦΕΧ για την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας στη χώρα μας που είναι τα εξής :


• Θέσπιση σαφών χρονικά κριτηρίων για την έγκριση και τακτή επικαιροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ με έμφαση στη μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα εφόσον εκπληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας.
Άρση γραφειοκρατικών και άλλων αντικινήτρων, ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις και ανάπτυξη της Αυτοφροντίδας.
Θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην Αυτοφροντίδα προσωπικό.

•Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών με την συνεργασία των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων.Συμπερίληψη της Αυτοφροντίδας /Αυτοθεραπείας στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φαρμακοποιών, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

• Διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ  στους πολίτες με σαφείς και ευνόητες πληροφορίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση τους. Ο ΕΦΕΧ  επικαιροποιεί  τον Κώδικα Αυτορρύθμισης για τα μέλη του, και καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές παραπλανητικές ή ενδεχομένως ατεκμηρίωτες επιστημονικά διαφημίσεις.Υπεύθυνη πληροφόρηση μέσα από όλα τα κανάλια που προτιμώνται από τους πολίτες (έντυπη/τηλεοπτική/ψηφιακή πληροφόρηση).

• Δέσμευση των παρασκευαστών στην ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής, ώστε ν’ αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα και η αγορά να λειτουργεί ομαλά, αλλά και με σεβασμό στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση των πολιτών και της χώρας μας.

• Η πρόσβαση των πολιτών στα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να γίνεται με σαφείς όρους φύλαξης, ασφάλειας, έκθεσης και πληροφόρησης σε όλα τα σημεία πώλησης.

• Έμπρακτη δέσμευση των Κοινωνικών Εταίρων στην ανάδειξη και ανάπτυξη του ρόλου, της σημασίας και της αποτελεσματικότητας της αυτοφροντίδας.

•Αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτόν του Συμβούλου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών και φροντίδας με επίκεντρο τους ασθενείς, γιατί είναι αρμόδιοι και εύκολης πρόσβασης επαγγελματίες υγείας, και αποδεδειγμένα μειώνουν την επιβάρυνση της υγειονομικής περίθαλψης.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Χρήσιμα Links


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση